Времето

Unable to get weather data from wunderground.com

ВалутаНастройка на приемници TG HD


Връщане приемника към фабрични настройки. Натиска се бутон "Menu" от дистанционното на приемника. Със стрелката надолу се отива на подменю "Система". Натиска се бутон "ОК" от дистанционното

След това със стрелката надолу се отива на "Фабрични настройки". Натиска се бутон "ОК" от дистанционното, въвежда се парола "000000". Излиза прозорец на който пише "Искате ли да въстановите заводските настройки" - натискате бутон "ОК".


На екрана излиза прозорец на който пише "Български или Английски". Натиска се бутон "Меню" от дистанционното.
Със стрелката надолу се отива на "Търсене - канали", натиска се "ОК".

Със стрелката надолу се избира "Търсене по подразбиране" и се натиска бутон "ОК".
Отваря се прозорец с параметри. На параметър "Честота" с цифрите от дистанционното изписвате - 738000. На втория параметър "Скорост" - 6875. На третия параметър QAM - 128 qam. Натиска се бутон "ОК". След изписване на параметрите в случай, че са въведени правилно, индикаторите за "Качество" и "Сила" променят цвета си в червено. Натиска се бутон "ОК" и приемника се връща в предното меню. Избирате "Ръчно търсене" и натискате ДВА пъти "ОК".
Приемникът започва да настройва каналите, след което започва БНТ 1. Изчаква се БНТ 1 да премигне. След премигването всички канали са настроени. В случай, че канал БНТ 1 не премигне се рестартира приемникът от бутон "Включване/Изключване" или се изключва от захранването.
След тази процедура Вие ще имате всички достъпни за абонаментния Ви план канали, като те ще бъдат подредени по обичайния начин.